Kommunestyre vedtok i møte 04.02.2021, sak FO 2/21 følgende:

Kommunestyret i Nordreisa ber Troms og Finnmark fylkeskommune initiere et utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. For landbruket sin del må det innebære virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. Dette gir grunnlag for arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Det betyr at vi må ha virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante produksjoner, også svinekjøtt.

Kommunestyret i Nordreisa støtter videreføring av produksjonen i Målselv, og ber Nortura og kjedene gå sammen om å bruke kapasitet og kompetanse ved anlegget for et løft for produktutvikling basert på arktisk kvalitet!