Uttalelse til vurdering rundt landslinjeordningen

 

Nordreisa kommune registrerer at det som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om

videregående opplæring også er igangsatt et arbeid med vurdering rundt landslinjeordningen.

 

I Troms og Finnmark er det i dag tre linjer som går inn under ordningen – flyfag på Bardufoss

VGS, anleggsteknikk på Kirkenes og ski på Nord-Troms VGS. Alle landslinjer er i dag

finansiert over statsbudsjettet. Når ordningen nå gjennomgås skal det blant vurderes å

innlemme landslinjetilskuddet i fylkeskommunens rammeoverføringer – uten å øremerke

dem.

Nordnorsk skilinje har som ambisjon å være det ledende juniormiljøet i Nord-Norge på

langrenn og skiskyting, samt regelmessig få frem løpere til internasjonalt nivå som senior.

 

Det unike med Nordnorsk skilinje er treningsforhold rett utenfor skolebygget, sommer som

vinter. Samt fasiliteter som styrkerom, innendørs skytebane og snart rulleskimølle. Det legges

opp til at elevene kan kombinere spesiell studiekompetanse over 4 år i tillegg til trening på

dagtid, noe som gir utøveren god nok tid og rom til både skisatsing og studie. Med langsiktig

tenking og individuelle planer for utøverne, samtidig med oppfølging av utviklingstrappene i

tett samarbeid med Norges ski- og skiskytterforbund, er elevene godt ivaretatt.

 

Trenerne innehar høy kompetanse innen ski og skiskyting. Det legges stor vekt på å se

helhetssituasjonen til den enkelte utøveren i et 24-timers perspektiv. Det jobbes med tett og

nøyaktig utøveroppfølging og vektlegger godt samarbeid med foreldre og foresatte.

Viktigheten av trivsel, trygghet og åpenhet er alltid i fokus.

 

Skilinja ble opprettet i 1984 og har produsert både norgesmestre og andre store navn. Like

viktig som å få frem toppløpere er det å få frem ledere og trenere innen idrettene. Her har

Nord-Norsk Skilinje levert ut utall personer som driver skiidretten videre rundt om i mange

klubber i hele Norge. Det er i dag 40 skielever fordelt på fire klasser. Skilinja betyr ekstra

midler til skolen og gir et bredere fagmiljø. Det er i dag 3,7 trenerstillinger som kun jobber

med idretten.

 

For Nordreisa kommune og regionen Nord-Troms er Nordnorsk skilinje og Nord-Troms

videregående skole utrolig viktig tilbud. Studietilbudet bidrar til å holde folketallet stabilt,

gjennomsnittsalderen i befolkningssammensetningen reduseres, det utgjør en forskjell for

næringslivet, lettere tilgang til arbeidskraft og er også en utrolig viktig samarbeidspartner for

idretten ifht investering og drift av anlegg.

 

Nordreisa kommune ber om at ordningen med landslinjer består og fraråder at

landslinjetilskuddet innlemmes i fylkeskommunens rammeoverføringer.