Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier «Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet»

For skoleåret 2017/-18 har Nordreisa kommune fått midler fra Fylkesmannen i Troms til fordeling blant aktuelle søkere.

Fylkesmannen kan i 2017 delfinansiere følgende tiltak:

  • Utdanning av nye helsefagarbeidere
  • Fagskoleutdanning – Psykisk helsearbeid og rusarbeid; Helse, aldring og aktiv omsorg, Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Desentralisert høyere grunnutdanning; Bachelor sykepleier og vernepleier
  • Videreutdanning for personell med høyere utdanning; Psykisk helsearbeid, evt annen videreutdanning/masterutdanning

Søknadsfrist: 30. september 2017

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Linda Halvorsen,    tlf 77 58 81 31
Tor Martin Nilsen, tlf. 77 58 81 33/ 400 38176

 

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett. 

Eventuelt sendes søknad til: postmottak@nordreisa.kommune.no