Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier «Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet»

For skoleåret 2018/-19 har Nordreisa kommune fått midler fra Fylkesmannen i Troms til fordeling blant aktuelle søkere.

Fylkesmannen kan i 2018 delfinansiere følgende tiltak:

  • Utdanning av nye helsefagarbeidere
  • Fagskoleutdanning – Psykisk helsearbeid og rusarbeid; Veiledning innenfor rus og psykisk helse
  • Bachelorutdanning helse og sosialfag; Bachelor sykepleier og vernepleier – heltid/deltid
  • Videreutdanning for personell med høyere utdanning; Psykisk helsearbeid, kreftomsorg og lindrende pleie, helselederutdanning, evt annen videreutdanning/masterutdanning,

Søknadsfrist: 01. september 2018

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Linda Halvorsen,   tlf 77 58 81 31 
Tor Martin Nilsen, tlf. 77 58 81 33/ 400 38176 

Søknaden:

Søknad merkes med: Saks nr 2018/833
Legg ved BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED
Søknad med vedlegg sendes: Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett -
eller du kan levere den inn til servicetorget på Rådhuset man-fre fra kl 8-15. Eller sende søknaden pr e-post til : postmottak@nordreisa.kommune.no