Kompetanseheving for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2019

Tilskudd til kompetanseheving- og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier «Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet 2020»

For skoleåret 2019/-20 har Nordreisa kommune fått midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til fordeling blant aktuelle søkere innen kompetanseheving.

Fylkesmannen har i 2019 gitt midler til følgende tiltak:

  • Utdanning av nye helsefagarbeidere, evt. kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning.
  • Bachelorutdanning helse og sosialfag; Bachelor Sykepleier, Bachelor Vernepleier, Bachelor Fysioterapi, Bachelor Sosialt arbeid (sosionom)
  • og Bachelor Barnevernspedagogikk – heltid/deltid
  • Fagskoleutdanning eller annen opplæring/kurs – Psykisk helsearbeid og rusarbeid; Veiledning innenfor rus og psykisk helse
  • Videreutdanning og mastergradutdanning for personell som jobber i omsorgstjenesten. Lederutdanning eller annen

Vi tar forbehold om at Fylkesmannen har satt egne kriterier både på antall studenter og beløp.

Søknadsfrist: 01. Oktober 2019!!!              Husk å merke søknaden «Ref: 15/798»

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Linda Halvorsen, tlf. 77 58 81 31

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett. Epost; postmottak@nordreisa.kommune.no