Tilskudd til kompetanseheving- og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier «Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet 2020»

For skoleåret 2020/-21 har Nordreisa kommune fått midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til fordeling blant aktuelle søkere innen kompetanseheving helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannen har i 2020 gitt midler til følgende tiltak:

  • Utdanning av nye helsefagarbeidere, evt kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning. Vekslingsmodell og vanlige.
  • Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev; Eldreomsorg/demensomsorg
  • Bachelorutdanning helse og sosialfag; Bachelor Sykepleier, Bachelor Vernepleier, Bachelor Fysioterapi, Bachelor Ergoterapi, Bachelor Sosialtarbeid (sosionom) og annen bachelorutdanning – heltid/deltid
  • Videreutdanning og mastergradutdanning; psykisk helsearbeid og rusarbeid, eldreomsorg, demensomsorg, lederutdanning eller annen videreutdanning og/eller mastergradutdanning (innen helse)

Vi tar forbehold om Fylkesmannens og Nordreisa kommunes egne kriterier både på antall studenter, størrelse på tildeling og avtale om binding.

Søknadsfrist: 01. september 2020Bekreftelse på studiet må ligge ved søknaden.

Søknaden merkes; 20/744

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Linda Halvorsen, tlf. 77 58 80 31 / linda.halvorsen@nordreisa.kommune.no        

 

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes via eDialog – oppgi saksnr. 20/744

eller til postmottak@nordreisa.kommune.no