Nordreisa kommune følger FHIs anbefalinger Smittevernråd for befolkningen - FHI.  

 De viktigste rådene er god håndhygiene og at dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør holde deg hjemme.  

Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. 

Testestasjonen ved Sonjatun er åpen alle hverdager, ring koronatelefonen 775 88 114 ved behov for test. 

Etter gjenåpningen har det så langt kun vært enkelttilfeller av covid i kommunen.  

Lokale tiltak kan bli iverksatt dersom vi får et større utbrudd. 

  

Vaksinering av dose 2 for ungdom , dose 3 for de med svekket immunforsvar og oppfriskningsdose til eldre over 65 (aldersprioritering) og sykehjemsbeboere blir gjennomført fremover.  

 Det er Comirnaty vaksinen som blir tilbudt nå.  

  

Har du enda ikke tatt vaksine, men ønsker dette, ring koronatelefonen 775 88 114! 

 Vaksinering foregår fortsatt på kantina i idrettshallen. Fremover blir det vaksinering hver torsdag.