Legekontoret har opprettet en egen linje til spørsmål om korona og andre luftveissykdommer tlf. 775 88114 - dette for å avlaste de øvrige linjer

 

For å opprettholde operativ helsetjeneste og forhindre at kommuneleger og øvrig helsepersonell settes i karantene har legene sammen med kommuneledelse sett det nødvendig med følgende tiltak:

Øyeblikkelig hjelp, telefon 116117.

Pasienter som er oppsatt på timer, vil bli kontaktet. Pasienter kan også avbestille timer selv på legekontoret nettside.  

  • Pårørende og andre som skal følge pasient til legekontoret, bes vente utenfor eller i egen bil.
  • Det er opprettet egen telefon i tillegg til eksisterende telefonnummer på dagtid mandag til fredag, som skal besvare spørsmål om korona og andre luftvegssymptomer, telefon 775 88114, tilbudet starter tirsdag 17. mars.   
  • Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig.
  • Røntgen tar kun imot øyeblikkelig hjelp.

  All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller sykestue.

Les mer: http://sonjatun.no/ 

Les mer: Oppdatert nyhetersside for Nordreisa kommune på vår hjemmeside

Les mer: https://www.fhi.no/