Nordreisa kommune, helse- og omsorg startet i desember 2018 en organisasjonsutviklingsprosess innenfor helse- og omsorg. Her deltar verneombud, tillitsvalgte, ledere, helseadministrasjon, rådmann og politikere. Som en del av dette prosjektet ble det gjennomført en KOSTRAdag på Halti kulturscene i går.

 

KOSTRAdagen har som formål å gi deltakerne ny og bedret innsikt i hva KOSTRA er, grunnlaget for KOSTRA og viktigheten av korrekt innrapportering av tall, innsikt i bruksområder og hvordan KOSTRAtall kan gi verdi i styrings- og beslutningsprosesser.

 

KS-konsulent er engasjert til å gjennomføre OU-prosjektet og på KOSTRAdagen var det Chriss Madsen som ledet forsamlingen gjennom KOSTRAtallene som gjelder helse- og omsorg.  

 

Det ble en interessant, engasjerende og lærerik dag.  

 

Klikk her for nedlasting av KOSTRA-presentasjon