Vil du vite hva som rører seg innen kulturfeltet i Nord-Norge?! Nord-Norge er en stor landsdel med store avstander, og det kan være vanskelig å vite hvor mye bra det finnes i din nærhet. 

Nylig ble KREATIVE NORD lansert, en bransjeoversikt og et samarbeidsverktøy for kreative næringer i Nord-Norge.

Siden er lagt opp slik at aktører selv kan opprette en profil (gratis) og gjøre sine tjenester synlig for andre. Verktøyet kan bidra til at det blir mer naturlig å samarbeide med fag-og ressurspersoner i landsdelen, og gi raskt oversikt over hvem som er hvem - og hvem som jobber med hva.

Bak initiativet står Rytmisk kompetansenettverk i nord, i samarbeid med de ulike fagmiljøene. KREATIVE NORD er 100% ikke-kommersielt.

 

Kontakt: admin@kreativenord.no