Kriseledelsen i Nordreisa kommune er innkalt til møte i dag klokken 15.00 for å drøfte de nye tiltakene og konsekvensene for kommunen. 

Informasjon etter møtet vil bli pulisert etter møteslutt.

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no