Følg fv 355 fra Straumfjordbotn, 12,5 km mot Storvik, til skilt for parkering.

Fallvika kystfort er et av de viktigste krigsminnene i Nordreisa. Kommunestyret behandlet i 2017 rapport om krigsminner, utarbeidet av Nord-Troms museum på oppdrag fra kommunen. Fallvika er i denne rapporten øverst på lista over de seks viktigste krigsminnene i kommunen.

Kystfortet ble sterkt ødelagt under tyskernes tilbaketrekninger, men ruinene etter kanonstillinger, forlegning, kommandobunker og fjellanlegg er lett tilgjengelig og gir utgangspunkt for å fortelle krigshistorie sett fra både okkupasjonsmaktens og befolkningens side. Krigsminnene vitner både om hverdagslivet til soldatene og militær strategitenkning.

Det blir vandring i anlegget med informasjon og fortellinger ved Nord-Troms museum og Verna og Dagfinn Viken.

Ta på varme klær og vanntett fottøy. Ta gjerne med sitteunderlag og kopp. Gratis adgang, enkel bevertning.

 

Arrangører: Nordreisa kommune og Nord-Troms museum i samarbeid med grunneiere Verna og Dagfinn Viken.