Kurs i kunstfag

  • Keramikkurs for elever i 1. -7. klasse
Mandager fra 27.08. og i 10 uker,
kl 15.30-17.30.
  • Tegne- og malekurs for elever i 1.-7. klasse
Tirsdager fra 28.08 og i 10 uker,
kl 15.30-17.30.

 

Maks antall: 7 elever, og her gjelder først-til-mølla prinsippet

Pris kr 570,- pr. kurs. Oppmøte for begge kursene er Storslett skole, hovedinngangen.

Påmelding med navn, alder og telefonnummer til Ann Lund, send SMS til mob.nr 932 38 341.

Ledige timer i instrumentopplæring

Søk elektronisk https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=1942&language=nb

Søknadsfrist: 20.08.18.