Kunngjøring av kommunal kompensasjonsordning #7 til lokale virksomheter i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har i en ny tildeling mottatt midler fra Kommunal og distriktsdepartementet til ordningen «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Nordreisa kommune er denne gang tildelt kr. 362.000. Dette er en notifisert ordning under Covid-19 – rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

Bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kan søke. Retningslinjene for tildeling av midler er følgende:

  1. Midlene skal kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak. Dette må dokumenteres.
  2. Midlene er særlig rettet mot virksomheter innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.
  3. Kommunene bes særlig om å vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter.
  4. Utover det, kan kommunene innrette sine lokale ordninger etter den lokale situasjonen, som for Nordreisas vedkommende særlig knytter seg til en lavere reiseaktivitet knyttet til vinterturismen.
  5. Bedrifter som ikke har fått tildeling tidligere vil bli prioritert.

I tillegg til utfylt søknadsskjema, skal søkere sende en redegjørelse for hvordan bedriften oppfatter å tilfredsstille kriteriene over, hvilke kompensasjonsordninger bedriften er tildelt midler fra tidligere (kommunale og andre), og beløp som er mottatt fra de aktuelle ordningene. I tillegg skal det opplyses om antall ansatte pr. 31/12 2021.

Søknadsfrist: tirsdag 5. april

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema – Kommunal kompensasjonsordning #2 (DNNO) via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Spørsmål kan rettes til Jan F. Fjære på telefon 417 06 134 eller jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.