Navnet på den nye gravlunden er følgende:

  • Norsk: Nordreisa gravlund
  • Kvensk: Raisin hautuumaa
  • Samisk: Ráissa hávdeeanan

Eiendommen skal overføres til Nordreisa sokn som skal være den formelle eieren. Skrivemåten på det kvenske og samiske navnet kommer fra den kvenske og samiske navnetjenesten. 

I samme møte ble det også vedtatt navn på den nye veien fra E6 og til gravlunden. Vedtaket ble: Nordreisa kommune vedtar at den nye veien fra E6 og til den nye gravlunden får navnet Gravlundveien. Veien videre fra innkjøringen til gravlunden og videre til friluftsområdet, beholder navnet Badeveien.

Etter § 12 i lov om stadnamn har lokale organsisasjoner med tilnytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlig organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klagretten gjelder skrivemåten av navnet. 

En eventuell klage må begrunnes. Klagefristen settes til tre uker, til og med 26.10.2022.  Klage kan sendes til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 

Navnevedtak på gravlunden finner du her

Vedtak på navnevalg på vei finner du her, samt kart