Navnet er:

  • Norsk: Nordreisa gravlund
  • Kvensk: Raisin hautuumaa
  • Samisk: Ráissa hávdeeanan

Eiendommen skal overføres til Nordreisa sokn som skal være den formelle eieren.

Skrivemåten på det kvenske og samiske navnet kommer fra den kvenske og samiske navnetjenesten. 

Etter § 12 i lov om stadnamn har lokale organsisasjoner med tilnytning til de vedtatte navnet klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlig organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten, Klagretten gjelder skrivemåten av navnet. 

En eventuell klage må begrunnes. Klagefristen settes til tre uker, til og med 26.10.2022.  Klage kan sendes til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 

Navnevedtak finner du her