Nye Veier AS har kunngjort vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet.

Klagemulighet og klagefrist er informert om i brevet under:

Kunngjøringsbrevet

Direkte lenke til Nye Veiers nettside med alle kunngjøringsdokumentene:

Kunngjøringssiden