Den 12. november ble gjenstående midler tilknyttet transporttjenesten for funksjonshemmede delt ut.

 

Brukergruppe B i sonene 1-5 har fått følgende tildeling:

Sone 1- 1000 kr

Sone 2- 1200 kr

Sone 3- 1400 kr

Sone 4- 1600 kr

Sone 5- 1800 kr

 

Disse midlene står til fri disposisjon i november og desember måned, og vil ikke bli overført til 2019. I januar 2019 vil alle brukere av ordningen få ordinær tildeling som normalt.