Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer av høringer

Høring- Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet på høring.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer å videreformidle informasjon om høringen til berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

I punkt 7 er det en kronologisk oversikt over forslagene i høringsnotatet. Det bes om at det refereres til forslagsnummeret i høringsuttalelsene.

Høringsfristen er 20. september 2024. 
 

Lenke til: 
Høringsbrev
Høringsnotater.
Høringsinstanser
For å sende inn høringssvar.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-spillemiddelordningen-for-anlegg-til-idrett-og-fysisk-aktivitet/id3029507/

Høring av lokale forskrifter for kommunale grunnskoler i Nordreisa kommune

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som vil tre i kraft fra skolestart høsten 2024. Den nye opplæringsloven krever at kommunene vedtar flere lokale forskrifter gjeldende fra 1.august 2024.

Nordreisa kommune skal vedta fem forskrifter innen 1. august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene. 

Frist for høringsinnspill er satt til 14.mai 2024.

Fiskehjell med sjøen