Kurs i kadaversøk

Hensikt
Hensikten med kurset er å lære seg å bruke hund for lettere å finne igjen kadaver av døde beitedyr. Økt gjenfinning, og mulig dokumentasjon av dødsårsak, er av stor interesse både for den enkelte dyreeier, beitenæringa og rovdyrforvaltningen. Vi minner om at for å få tilskudd fra Fylkesmannen til utvidet tilsyn eller kadaversøk er det et krav at godkjente kadaversøksekvipasjer benyttes.

Kursinnhold
Kurset består av en kort teoridel og en praktisk del. I teoridelen (3 timer)  tar vi for oss litt om rutiner ved funn av kadaver, hvor og hvordan gå tilsyn/ettersøk samt litt hundeteori. I den praktiske delen går ekvipasje og instruktør gjennom testløypa, 3-4 timer pr ekvipasje. I dette inngår også praktiske øvinger i bruk av GPS. Fordeling av de enkelte deltakere i forhold til den praktiske delen gjøres på teoridelen.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper hos hund eller eier. Det er også mulig å møte opp to personer pr hund, den ene personene blir da observatør under den praktiske gjennomgangen.

Godkjenningsprøver

Ekvipasjer som har gjennomført kadaverhundkurset og har minst 30 timer praktisk tilsyn/kadaversøk, kan gå opp til godkjenningsprøve. Godkjent personell fra Norske kadaverhunder er dommere på prøvene. Se hjemmesiden til Norske Kadaverhunder for mer informasjon om hvordan prøven gjennomføres og krav til kandidatene.

Program

Det blir lagt opp til å gjennomføre kurs på to forskjellige steder i fylket i løpet av helga 6.-.8 juni. Konkret hvor kursene avholdes vil avhenge av påmelding. Godkjenningsprøvene avholdes samtidig med kursene. Både kurs og godkjenning er gratis. Det vil bli sendt ut mer praktisk informasjon til de som melder seg på kursene/prøvene.

Påmelding innen 26. mai til Erlend Winje på fmtrewi@fylkesmannen.no eller 47329214.

Les med på Dyr i Drift: Kadaverhundkurs og Norske Kadaverhunder