Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage inviterer til workshop og kurs med fokus på økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Tid: Onsdag 14.mars klokken 17.00-20.00 (eventuelt frem mot klokken 21:00 ved behov)

Sted: Halti

 

Dette blir en kombinasjon av kurs på kvelden onsdag 14. mars og mulighet for individuelle bedriftsspesifikke gjennomganger tidligere på dagen eller i etterkant pr. epost eller telefon. 

  1. Årsregnskapet er bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning. Målet med denne gjennomgangen er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling.
     
  2. Målsettinger for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter en konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:

Kursdelen inkluderer analyse av deltakernes egen virksomhet på bakgrunn av seneste årsregnskap, en vurdering av sterke og svake sider og en direkte tilbakemelding om aktuelle forbedringspunkter for økt lønnsomhet. På forhånd oversendes bedriftens seneste årsregnskap som analyse- og vurderingsgrunnlag.

 

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding her

 

Kontakt:

Rune Steinsvik, Halti Næringshage: +47 483 02 892.
Jan Fjære, Nord-Troms Studiesenter: +47 455 05 616