Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage inviterer til kurs med fokus på økt konkurranseevne og lønnsomhet

Tid: tirsdag 26.september

Sted: Halti

Dette blir en kombinasjon av kurs på kvelden og mulighet for individuelle bedriftsspesifikke gjennomganger tidligere på dagen eller i etterkant pr. epost eller telefon.

Kurset som starter kl. 17:00 og varer til 20:00 (evt. frem mot 21:00 hvis behov) har disse temaene:

  1. Årsregnskapet er bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning. Målet med denne gjennomgangen er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling.

     

  2. Målsettinger for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter en konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:

  • Salgsinntektene – med fokus på økt lønnsomhet og økt omfang i salget
  • Varekostnadene – med fokus på reduksjon av varekostnadene og varelageret
  • Personalkostnader – med fokus på produktivitet
  • Øvrige driftskostnader – med fokus på mer kostnadseffektiv drift
  • Utestående fordringer – med fokus på reduserte utestående fordringer

 

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

 

Kontakt:

Jan Fjære, Nord-Troms Studiesenter

E: jan@ntss.no

T:(+47) 455 05 616