Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er stengt for ordinær drift, ifm. seminar fra 20. august til og med 22. august.
På bekymringstelefonen 960 95 113, mottas hastesaker på dagtid, fra kl. 08.00-15.30, der Skjervøy barneverntjeneste har myndighet i akutte saker de aktuelle dagene.
Utover kontortiden, henvises til Nord-Troms Barnevernvakt på telefon 417 06 140, som er betjent kl. 15.30-08.00 i ukedager, samt hele døgnet i helger.