Rammene for den offentlige feiringen av kvenfolkets dag 16. mars kl. 17.30-19.00:

  • Taler
  • Kulturinnslag
  • Saft, kaffe og kaker i Kirkebakken menighetshus
  • Kl. 19.00-20.00 konsert i Nordreisa kirke

I tillegg vil barnehagene og skolene ha egne markeringer.

 

Vi inviterer alle som vil markere kvenfolkets dag i kommunen eller har arrangement i tilknytning til dagen om å ta kontakt med kulturvirksomheten v/Agnete Braaten, epost agnete.braaten@nordreisa.kommune.no innen 16. februar dersom det er ønskelig med felles markedsføring. 

 

Det er Nordreisa kommune som har ansvar for den offisielle feiringen av kvenfolkets dag i kommunen. I arrangmentskomiteen deltar ordfører, ordfører i barnas- og unges kommunestyre, Sigrund Hestdal representant for kommunestyret, Nordreisa sokn, Halti kvenkultursenter og Nordreisa same- og kvenforeningen. Kulturvirksomheten er sekretariat for komiteen.