Kvensk navnekveld på LHL Onsdag 07. mai kl. 19.00 (NB! Ikke på Halti!)

Bente Imerslunds bok: Kvenske personnavn i Nordreisa
Liisan Jussan Jussa, SifferinPekan Asväiki og noen tusen andre

Boka kom ut 27. februar. De kvenske tilnavnene (kallenavnene) har sjelden vært skrevet ned, derfor har den viktigste kilden vært informantene.

Forfatteren vil fortelle litt om arbeidet med boka. Så håper vi at informantene og andre interesserte tar ordet. Kanskje DU har noen gode historier som ikke kom med i boka? Dette er et åpent arrangement. Ta med venner og kjente!

Vi synger noen gamle finske sanger som har levd i Nordreisa i over hundre år og som ofte ble sunget på møtene i Norsk-Finsk forenings første leveår.

Suutarin laulu er skrevet av kirketjener Johan Henrik Joelsen, også kalt Suutari (Skomakeren). Den er trykt på s 304-306 i boka. Deler av Aatamin laulu fra Sappen står på s 42 og s 61 i boka.
Reisasnabben spiller


Alle velkommen! Tervetuloa! Enkel servering.

Arrangør: Norsk-Finsk forening i Nord-Troms i samarbeid med Nordreisa kommune