Stedsnavnboka er basert på to navnesamlinger innsamlet og registrert i kommunen i perioden 1970 - 1986 av Anna Riitta Lindgren og Petri Hiltunen. Samlingene ble bearbeidet og supplert av Imerslund. Boka fikk veldig god mottakelse, både i fagmiljøene i Norden og her i Nordreisa, da den kom ut i 1993.

Norsk-Finsk forening tok initiativ til arbeidet med kvenske personnavn og kontaktet kommunen. Vi engasjerte Bente Imerslund og hun gjorde jobben på deltid med innsamling og registrering. Arbeidet pågikk i åtte år til 2007. Personnavnboka fikk tilsvarende god mottakelse som stedsnavnboka.

Titlene "finske" i 1993 og "kvenske" i 2008 er ingen prinsipiell forskjell, den forteller om utviklingen som skjedde i dette tidsrommet. - I 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet, i 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk og i 2007 ble Kvensk språkråd dannet. Det arbeides nå på mange fronter for å styrke det kvenske i Norge. Og vi i Nordreisa kan være stolte av at lokal kultur og tradisjon herfra er dokumentert og løftet fram i disse to flotte bøkene!

Les mer:

 
Annet interessant stoff kan du finne på www.finsk.no