Bente Imerslund har siden 1999, på deltid, jobbet med å finne fram til og registrere kvenske personnavn i Nordreisa. For å være mest mulig sikker på at det som blir trykket og utgitt er korrekt, publiserer vi nå første del av manuset. Vi ønsker tilbakemelding fra de som har opplysninger og som eventuelt kan finne feil og mangler. Andre del av manuset kommer i slutten av november og siste del i februar 2006.

Kommunen planlegger å utgi arbeidet i bokform i løpet av 2006.