Ivrige bønder var samla på landbrukskafé 25.05.23 om temaet Landbrukets klimakalkulator. 

Klimakalkulatoren er utvikla spesielt for den norske bonden og landbruksnæringa. Du kan lære mer om klimakalkulatoren her.

Du kan også ta et e-læringskurs. Dette er åpent for alle, og du kan logge inn som privatperson dersom du ikke har eget gårdsbruk.