Om stillingen:

Vi søker en medarbeider som er engasjert, og har forståelse for samfunnets behov for velferdstjenester i dag og i framtiden. Nordreisa kommune er opptatt av å ta i bruk ny teknologi innenfor helse- og omsorgstjenester og fokus på dette vil bli viktig for fremtidens tjenesteleveranse til innbyggerne. Sektorleder helse- og omsorg er med i rådmannens strategiske ledergruppe og har rådmannen som sin nærmeste overordnede

Arbeid og ansvarsoppgaver:

Som sektorleder har du det overordnede ansvaret for alle virksomhetene innen helse- og omsorgssektoren. Du har personalansvar for alle virksomhetslederne. I nært samarbeid med virksomhetslederne skal du sørge for god og effektiv drift av helse- og omsorgstjenestene innenfor gjeldene lov- og regelverk, kommunale planer og budsjett. Du vil ha betydelig innflytelse på utviklingen av tjenestetilbudet innen helse- og omsorgssektoren. Du må ha et ønske om å videreutvikle tjenester og se på ny teknologi som en mulighet. Sist, men ikke minst ser vi for oss en medarbeider som har ambisjoner, og et ønske om utvikle fagkompetansen i sektoren.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter en utviklingsorientert, trygg og tydelig person med høyere utdannelse, og relevant ledererfaring. I tillegg til fagkunnskap bør du ha god kunnskap, og erfaring fra økonomi, administrasjon og ledelse av medarbeidere. Du har forståelse for hva moderne helsetjeneste er og er villig til å bruke teknologien for å lykkes med framtidsrettede tjenester. Det er en fordel om du har kjennskap til offentlig virksomheter, og de samhandlinger som finner sted mellom politiske og administrative prosesser. Det er ønskelig med kjennskap til lover og regler innenfor sektoren. Gode norskkunnskaper, samt gode IKT kunnskaper er en forutsetning i stillingen.

Ønskede personlige egenskaper:

Den kanskje viktigste egenskapen er din vilje og ditt engasjement for å utvikle fagområdet, slik at kommunen skal kunne levere gode, og moderne helse- og omsorgstjenester i framtiden. Du skal ha et overordnet strategisk blikk, og ha evne til drive fram gode prosesser for faglig utvikling av ansatte. Du har en inkluderende ledelsesstil og er opptatt av å bygge en god kultur for å samles om felles utfordringer og mål. Personlig egnethet er derfor avgjørende.

Vi tilbyr:

  • en spennende lederstilling med mulighet til å utvikle helse- og omsorgssektoren
  • kontinuerlig lederutvikling og deltakelse i ledernettverk
  • et trivelig arbeidsmiljø med kompetente ansatte
  • lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger
  • flyttegodtgjøring etter reglement
  • Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark

Stillingstype: 100% fast stilling
Arbeidssted er Storslett. Noe reisevirksomhet må påberegnes
Den som tilsettes må ha førerkort for bil

Ytterligere informasjon:

Har du spørsmål, kan du kontakte rådmann Anne-Marie Gaino på telefon 400 34 740 eller e-post: anne-marie.gaino@nordreisa.kommune.no eller service- og personalsjef Christin Andersen, telefon 775 88 004 og 99520058, eller e-post: christin.andersen@nordreisa.kommune.no

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

www.nordreisa.kommune.no finner du informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet, relevante planer og tjenestetilbudet til befolkningen.