De har ledige plasser dersom det er noen som ønsker å leie et område for å dyrke. Det er mulig å leie et område på 5x11 m, men også mindre områder dersom det er ønskelig. Det koster 300,- pr år. Parsellhagen ligger på Flomstad, bak Leirbukt barnehage.
Vi håper mange av lokalbefolkningen ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Dette er en arena for sosialt fellesskap på tvers av kulturer og alder. Her kan man få rekreasjon, tilhørighet og sosialt fellesskap, noe som betyr mye for vår fysiske og psykiske helse.
Ta kontakt på tlf 480 15170 for informasjon og leie.