Sykurs for ungdom/voksne

Mandager kl 17.30 fra 7.september på Storslett skole

Begrenset antall plasser.

Søknad sendes på skjemaet Musikk-/kulturskole https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=5428&languageCode=nb 

 

Søknadsfrist: 28.08.20