Ved utgangen av april er det 3 614 helt ledige og 2 671 delvis ledige i Troms og Finnmark, noe som gir en ledighet på henholdsvis 2,8 prosent og 2,0 prosent, totalt 4,8 prosent. Sammenliknet med april i fjor er nedgangen på 62,6 prosent. Andelen helt ledige er ikke endret den siste måneden. Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 4,0 prosent er helt ledige og 2,5 prosent er delvis ledige.

Andelen langtidsledige i fylket, altså de som har vært helt ledige i mer enn 26 uker, er nå på 49 prosent mot 11,5 prosent på samme tid i fjor.

Av alle ledige i fylket er totalt 2 354 personer permitterte, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant disse er 1 018 personer helt ledige og 1 330 personer delvis ledige som følge av permittering.

Fortsatt flest ledige innen reiseliv og transport, samtidig tar aktiviteten seg opp
Den næringen som har høyest ledighet er fortsatt reiseliv og transport. Samtidig ser vi nå at det lyses ut stadig flere ledige stillinger i denne og andre næringer, noe som gir forventninger om økt aktivitet til sommeren, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Blant de store byene i fylket har Tromsø 1 224 helt ledige som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken, Alta har 343 helt ledige som utgjør 3,1 prosent, Hammerfest har 169 helt ledige som utgjør 2,7 prosent, og Harstad har 346 helt ledige som utgjør 2,7 prosent.

Flere arbeidssøkere i utsatte grupper – NAV oppfordrer arbeidsgivere til å rekruttere inkluderende
Enkelte grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før pandemien, og koronasituasjonen har økt risikoen for at flere nå står enda lengre unna arbeidsmarkedet. En ny analyse fra NAV viser utviklingen for fire grupper arbeidssøkere som anses å være særlig utsatt på arbeidsmarkedet. Disse gruppene er unge under 30 år, de med lite eller ingen utdanning, innvandrere og de som har kort tid igjen av dagpengerettighetene.

Disse står nå i fare for å skyves enda lengre unna arbeidsmarkedet.

p 93BYWgSJQBIpAESgCRaAIFIEiUASKQBEoAkWgCBSBInARBErYXqSjWs 0iUASKQBEoAkWgCBSBIlAEikARKAJFoAgUgSJQBF 4fgf 8DLRogdhQFvGoAAAAASUVORK 5CYII=

- Det sies ofte at vi har for lite folk og stor mangel på arbeidskraft i nord, men lite om hvordan vi kan gi jobbmuligheter til alle. Behovet er større enn noen gang til å legge innsats i å få mange flere inkludert i arbeidslivet og verdiskapingen i nord. Svært mange som står utenfor arbeidslivet er topp motiverte og klare for å komme seg i jobb. Vi håper mange flere arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor i nord, vil se på muligheter for å tenke annerledes når de skal ansette, sier Kristoffersen.
NAV har en velfylt verktøykasse for å støtte bedrifter som ønsker å inkludere personer som har utfordringer med å finne seg jobb.

– Vi i NAV vil hjelpe med å fjerne arbeidsgivernes usikkerhet når de ansetter utradisjonelt. Dette kan både innebære å finne rett kompetanse, videre oppfølging og integrering på arbeidsplassen og det å sikre produktivitet i arbeidet, forteller Kristoffersen.

NAV ønsker å bidra til at folk får varig fotfeste i arbeidslivet. Vi lykkes oftest når vi samarbeider godt med arbeidsgiverne, helsevesenet og fylkeskommunen som har ansvar for opplæring. Det er nå viktigere enn noen gang at partene i arbeidslivet retter en felles innsats for å hindre utenforskap og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Regjeringen har derfor igangsatt kampanjen #Semuligheter


-Vi har heldigvis mange eksempler på godt samarbeid, men vi trenger flere arbeidsgivere med på laget. Nå oppfordrer vi til å ta kontakt med oss i NAV for å høre mer om mulighetene som følger med en rekruttering av noen som i dag står utenfor arbeidslivet men som sterkt ønsker seg en jobb, fortsetter Kristoffersen.

Leter du etter sommerjobb?
Akkurat nå er det 313 ledige sommerjobber lyst ut på arbeidsplassen.no. -Vi oppfordrer alle arbeidsgivere som vil trenge ferievikarer til å ta kontakt med oss så raskt som mulig, slik at vi kan bistå i rekrutteringsarbeidet, avslutter Kristoffersen.

På NAVs jobbportal arbeidsplassen.no i dag er det nå 2 486 ledige stillinger i Troms og Finnmark fordelt på 1 148 annonser.
Besøk gjerne vår oppdaterte statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark.


Permitterte er en underkategori av de som er registrert som helt eller delvis ledige. Det vil si at de permitterte er inkludert i tallene til helt og delvis ledige - men ikke alle helt og delvis ledige er permitterte. De permitterte skiller seg fra de andre ledige ved at de har et arbeidsforhold.

For ytterligere informasjon kontakt:
Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541
Siren Storli // Seniorrådgiver kommunikasjon NAV Troms og Finnmark // tlf. 909 44 127