Snapchat er en mobilapplikasjon for deling av foto og video.

Hensikten med at Nordreisa kommune har opprettet konto på Snapshat er for å nå ut til flest mulig med viktig infomasjon og annen info. Det er en noen innbyggere som ikke har facebook konto men som har snapchat konto.