I brevene som Skatteetaten har sendt ut står det at den nye takstordningen gjelder boliger. Unntatt fra denne ordningen er bebodde våningshus på landbrukseiendommer, fritidsboliger, sommerhus, boliger på Svalbard eller i utlandet.

Mange har henvendt seg til oss fordi de bruker en bolig på en landbrukseiendom som fritidsbolig, og vil da ha boligen omdefinert til fritidsbolig.

I brevet fra Skatteetaten står det også:

"I tillegg til den boligen hvor skattyterne har adresse i folkeregisteret, er det mange som har hytter og fritidshus. Hvis fritidshus/hytte er registrert som fritidshus/hytte så kommer ikke disse inn under den nye ordningen for ny likningsverdi på boliger. Øvrige hytter og fritidshus regnes som sekundærbolig og det skal sendes inn opplysninger om disse boligene også."

Det vil si at har du ei hytte som er bygd som hytte, kommer bygget ikke inn under ordningen.

Har du derimot et hus eller våningshus, som du bruker som hytte/fritidshus, skal dette regnes som sekundærbolig, og opplysninger om disse boligene skal også sendes inn. Mer info om dette finner du på www.skatteetaten.no

Hvis du likevel ønsker bruksendring på hytte eller bolig må dette søkes om skriftlig til Nordreisa kommune, ved Teknisk avdeling.