Oppgaver vil være matservering, tilysn med pasienter, tilkalling av ekstravakter og annet forefallende arbeid.
 
Vi søker en person som kan ta ansvar og som liker å jobbe med mennesker.
Søker må være over 18 år.
Arbeidstiden vil være dagtid.
 
Hvis du føler at du er rette person til å jobbe i et hyggelig team på sykestua i sommer, så ta snarest kontakt med avdelingssykepleier/fagleder Astrid Veseth.
Tlf. sykestua: 77 58 81 23, eller ta kontakt på e-post; astrid.veseth@nordreisa.kommune.no