Onsdag 15. februar 2017, kl. 17:30-20:30, arrangerer Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Halti Næringshage kurs for næringslivet, med temaet "Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling".

Kurset ledes av Universitetslektor Finn-Steinar Heimly på Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø. Finn-Steinar Heimly er en populær foreleser ved Handelshøyskolen og i ulike fora utenom universitetsmiljøet. Han ble i 2014 tildelt Undervisningsprisen 2014 for sin nyskapende undervisning, som i særlig grad inkluderer caser fra bedrifter.

Kursavgift er kr. 950, inkludert bevertning og kursmateriell, samt boken «Jakten på lønnsomheten». Målbedrifter hos Halti Næringshage gis rabatt på deltakeravgiften.

Påmeldingsfrist: fredag 03.02.2017, innen klokken 14:00.

Du kan lese kursinvitasjonen i sin helhet her.

Kontakperson: Rune Steinsvik, Halti næringshage, mobil: 483 02 892.