Vegen til Anebakkelv er stengt ved snuplassen på Krakenes pga. flom.

Ut ifra et sikkerhetshensyn ber vi om at innbyggerne respekterer stengingen.

 

Om du observerer at sideelver er i ferd med å ta nye løp, eller gå over sine bredder, ta kontakt med:

Vakttelefoner:

  • Veger:  40 43 76 47
  • Vann og avløp: 90 56 99 89 (hele døgnet)

 

Råd:

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter vurderer fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

 

Mediekontakt: Ordfører Hilde Nyvoll, mobiltelefon nr. 91 80 71 30

Epost: ordforer@nordreisa.kommune.no