PRESSEMELDING FRA NORDREISA KOMMUNE

Den kommunale kriseledelsen i Nordreisa kommune har vært samlet til møte i ettermiddag kl 17.30.

Kommuneoverlegen orienterte om at man ved ny runde av hurtigtesting i dag av 3 idrettslinjeklasser ved Nord-Troms videregående skole på Storslett fikk positiv Covid19-utslag på en av elevene. 

Vedkommende er nå i isolasjon, og det foregår smittesporing på vanlig måte.

Dette er et 6. smittetilfelle etter det lokale smitteutbruddet i starten av forrige uke.

Kriseledelsen slutter seg til kommuneoverlegens anbefaling om følgende tiltak:

 

  1. Nord-Troms videregående skole, Storslett går over fra grønt til gult nivå med øyeblikkelig virkning, jfr. nasjonale regler.  Dette betyr at smittevernbestemmelsene ved skolen strammes inn.
  2. Samtlige elever ved Nord-Troms videregående skole, Storslett skal testes via hurtigtest, og dette skal gjennomføres så snart som praktisk mulig.

 

Vi understreker at samtlige kommunale skoler og barnehager fortsetter på grønt nivå.

Kommuneoverlegen gjentar sin generelle anbefaling til innbyggerne om å vise varsomhet, overholde avstandskravene, god håndhygiene og bruke munnbind der det er vanskelig  å holde avstand til andre.

Vi vil løpende oppdatere status på kommunens hjemmeside og Facebook.

Pressekontakter:

  Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30

  Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13