Positivt møte om veglys i Nordreisa

Nordreisa kommune og Statens vegvesen har i formiddag gjennomført møte om veglysene i Nordreisa.

Lysene i sentrum, dvs Sørkjosen – Storslett slås på fra i dag fredag. Ymber bekrefter at de vil starte arbeidet med å tenne lysene. Enkelte stekninger kan likevel være mørk til over helgen.

Det er videre startet en prosess om de øvrige vegstrekningene i kommunen. Dette betyr at det i denne omgang vil bli slått på lys på såkalte «skal» strekninger jfr Statens vegens reglement om vegbelysning. Noen strekninger, bl.a. E6 Rotsund og Oksfjord defineres som «bør» strekninger og disse skal vurderes nærmere i løpet av kommende første uker.

Innen utgangen av 2018 skal det være klare avtaler mellom kommunen og Statens Vegvesen om drift av veglys lang E6.