Dette gjelder bruene over Geiraelva, Doareselva og Fjellvassbekken. Det meste av arbeidet vil foregå utenfor dagens vei, men noe anleggstrafikk og tidvis redusert fremkommelighet må påregnes. Alle bruene blir etablert på nedsiden av dagens bruer.