Mandag 24. august er det planlagt asfaltering av Sonjatunveien fra nr 2 til og med oppkjøring til fødeavdelinga på Sonjatun Helsesenter. Det tas forbehold om forsinkelser hos asfaltleverandøren.

 

Sonjatunveien vil ved skilting, være stengt for vanlig trafikk ved innkjøring ved Sonjatunvn 2, mellom Sonjatunvn 18 og 20, og mellom adkomst til parkeringsplass hjemmetjenesten (under brua) og oppkjøring til fødeavdelinga.

Utrykningskjøretøy kan passere eller benytte stengte parkeringer som adkomst.

Drosjer som kjører besøkende til helsetjenester, må benytte alternative innganger i underetasjen på Sonjatun helsesenter.

Besøkende til ulike helsetjenester må benytte parkeringsplassen mellom helsesenteret og tidligere barnehage.

Vareleveranser må omdirigeres til alternative mottaksplasser.

 

Alle ansatte på helsesenteret, omsorgssenteret og bo- og kultursenteret oppfordres sterkt til å ikke bruke bil til jobben denne dagen. De ansatte som må benytte bil til jobb, bes parkere på parkeringsplasser i Muonioveien.

 

 

Vi beklager ulempene asfalteringsarbeidet medfører men ser fram til en bedre vei for transport av syke og skadde personer.