I dag under kommunens direktesendte facebook sending blir Stakebåten - en utmerkelse om tildeles personer eller grupper som har gjort noe til beste for mennesker og miljø i Nordreisa kommune - utdelt til Margit Hansen-Krone. Stakebåten er kommunens høyeste utmerkelse som utdeles etter en streng vurdering av ordfører.

Margit Hansen-Krone med bukett.jpg

Margit Hansen-Krone er først og fremt Nordreisa kommunes foregangskvinne. Hun er kjent i kommunen som en ildsjel og alltid til stede.  Margit Hansen-Krone har bemerket seg langt utover kommunegrensen iløpet av sine 95 år, og er fremdeles engasjert i flere prosjekter.

Margit Hansen-Krone - født 06.04.1925 i Nordreisa, Troms
Datter av lærer og gårdbruker Anders Braastad (1882-1944) og husmor og gårdbruker Marie Johanne Johnsen (1890-1991)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Troms, 1961 - 1965, H.
Vararepresentant nr 2 for Troms, 1965 - 1969, H.
Vararepresentant nr 2 for Troms, 1969 - 1973, H.
Vararepresentant nr 2 for Troms, 1973 - 1977, H.
Representant nr 6 for Troms, 1977 - 1981, H.
Representant nr 4 for Troms, 1981 - 1985, H.
Representant nr 5 for Troms, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

1985-89

Varasekretær, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

1977-81

Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
 

1981-85

Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
 

1985-89

Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

1981-85

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
Delegat, FNs generalforsamling, 1983 -
 

1985-89

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Folkehøyskole 1941-1943
Realskole 1944
Samarittkurs 1945
Husmorskole 1946
Handelsskole 1948
Statens lærerskole i husstell 1958-1960

Yrke

Hushjelp-praktikant 1946-1947
Ekspeditrise 1947-1948
Hjemmearbeidende husmor med deltakelse i arbeid på familiebruk og -bedrift (landhandel, dampskipsekspedisjon) 1948-1955
Husstellærer ved Nordreisa framhaldsskole 1955-1958, 1961-1969
Startet og drev Reisa Flid - en husflidsentral for å skaffe kvinnelige arbeidsplasser 1964-1977
Husstellærer ved Tromsø yrkesskoles filialkasse i husstell, Nordreisa 1969-1975
Lærer ved Nordreisa videregående skole 1975-1977
Startet og drev vertshus med storkjøkken med skolehybler i vinterhalvåret og pensjonat om sommeren 1977-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2005
Troms fylkeskommunes kulturpris 2005
Nordreisa kommunes ærespris 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Nordreisa kommunestyre 1967-1971
Medlem Nordreisa formannskap 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Troms 1975-1977

Offentlige verv

Formann Tiltaksnemnda, Nordreisa 1968-1975
Medlem Kringkastingsrådet 1969-1977
Medlem Styret for Skjervøy sykehjem 1969-1977
Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Nord-Troms 1975-1977
Medlem Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Troms 1975-1977
Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Troms 1976-1977
Formann Utvalget oppnevnt av Det regionale høgskolestyret for Troms om Faglærerutdanning i husstell i Nord-Norge 1977-1977
Medlem Det norske hageselskaps styre 1981-1989
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1987-1989
Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
Medlem Styret for Stiftelsen Norsk Husflidsmuseum 1997-1999

Tillitsverv i partier

Stifter Nordreisa Høyrekvinneforening 1953
Formann Troms krets av Høyrekvinners landsforbund 1966-1969
Medlem Høyres sentralstyre 1969-1977
2. viseformann Høyrekvinners landsforbund 1969-1977

Tillitsverv i organisasjoner

Klubbleder 4H, Nordreisa 1961-1970
Medlem Troms husflidsutvalg 1964-1974
Medlem Troms 4H-utvalg 1967-1976
Medlem Styret i Det Norske Hageselskap 1981-1989
Leder Foreningen Norden Nordreisa 1993-2006

Andre administrative verv

Leder Styret for Sappen Leirskole og feriesenter A/S 1973-1977, 1989-2003
Varamedlem Representantskapet for Sparebanken Nord 1980 (til ca. 1991)

Litteratur

Hansen-Krone, Margit: "Forord: Foreningen Norden Nordreisa", i Ola Solvang: Naboer på Europas tak - Barentsregionen, Orkana Stamsund 2000

Stakebåten Margit Hansen-Krone.jpg