Markering av internasjonal dag for eldre

Når
Fredag 28. september
kl 17:00
 
Hvor
Kantina i idrettshallen
 
Er du 67 år eller eldre, det vil si født i 1951 og tidligere er du herved invitert
Det serveres middag, kaffe og kake
Arrangementet er gratis!
 
Program:
Velkommen
Aktuelle tema
Servering av middag, kake og kaffe
Underholdning
Avslutning
 
Transport
Har du behov for transport, ta kontakt fredag 28. september med frivilligsentralen tlf. 415 87 710 eller Knut M. Pedersen tlf. 402 85 643
 
Nordreisa eldreråd og Nordreisa frivilligsentral
 
Vi ønsker alle velkommen!