I Sonjatun barnehage, markerte dem Samefolkets dag med bidos, sirupskaker og flatbrød. I år hadde de lånt kantina på Sonjatun, slik at hele barnehagen kunne spise samlet. De barna og voksne som har kofter, hadde dette på. I tillegg hadde de noen ”låne”-kofter på den samisk-norske avdelinga, Skierri, og disse var også i bruk. Det var et flott skue med mange festkledde samlet rundt bordene. Barna underholdt med samisk sang og alle koste seg med mat og drikke. I utetida ble det spilt samisk musikk fra cd. Det var stor stas! Alle var enige om at de også i år, hadde hatt en fin 6. februar.