PROGRAM FOR MARKERING AV VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2016

TVERRFAGLIG SAMARBEID:
Storslett skole v/Merete Rasmussen, Familiesentret v/ Lisa Marie Løkkemo og Martine Myrslett Bakke, Mental Helse v/ Else Reiersen Giswold og Rus og psykisk helsetjenester v/ Eilin Evensen Storaas.
 

Lørdag 8 oktober:  

Mental helse har stand utfor Coop ekstra kl 10-12
 

Søndag 9 oktober:

Mental helse arrangerer tur i samarbeid med  turlaget. Oppmøte ved Steinsvik, turen varer ca 3 timer.
 

Mandag 10 oktober

Storslett skole:
10 klasse er invitert til senter for psykisk helse, der de får  informasjon, se video og omvisning på senter for psykisk helse Nord-Troms.
9 klasse skal se filmen Elling, og drøfte denne etterpå
8 klasse er invitert til familiesentret, der vil de få omvisning, informasjon om hvordan de kan bruke familie sentret, og hvem som er der – Lege, Helsesøster, barnevern, psykolog.
 
Rus og psykisk helse:
Stand ved Coop ekstra,  kl 11-13 der vi møter folk med kaffe og kaker, slår av en prat og deler ut informasjon.
 

Onsdag 12 oktober:

Samarbeid mellom Rus og psykisk helse, Mental Helse og helsesøster på videregående skole.
Der vi viser filmen «INNSIDEN UT» på auditoriet. Det blir delt ut informasjon om psykisk helse og lett servering. Åpen for elever på vgs.

 

Fredag 14 oktober:

Arrangement på Ungdomshuset POINT, kl 10-14  (lavterskeltilbud, dagsenter, som rus og psykisk helse driver)
Der blir det kaffe, kake, middag og Qvist konkurranse med premier levert av butikkene på Gammen varehus. Åpent for alle.