Melding fra Forsvaret

 
Det vil være militær aktivitet i området Sørkjosen – Nordkjosen i uke 16 og 17.
 
Brigade Nord vil gjennomføre en forflytningsøvelse fra Indre Troms og Nordover til Finnmark, tur retur. Aktiviteten som skal foregå er ferging fra Sørkjosen og over til Nordkjosen.
Det vil bli noen tyngre kjøretøy/stridsvogner som skal fraktes over fjorden.
Forsvaret har befart området før øvelsen.
Etter endt aktivitet tar forsvaret en etterbefaring og dokumenterer hvordan det ser ut da.
 
La det ikke være noen tvil; Forsvarets policy er at vi rydder opp, retter opp og erstatter det vi måtte ødelegge av materiell, utmark, vei og evt. andre ting.