Nytt kull starter opp i mars 2023. Har du, eller har du rett på en ytelse fra NAV, er mann/kvinne nok til å vise omsorg og til å ta en utfordring? 

Digitalt informasjonsmøte 17. januar 2023, klokken 12.00-13.00. Meld deg på til din NAV-veileder eller direkte til fylkeskoordinator: renate@mennihelse.no  

På informasjonsmøte vil du bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet kan du melde deg på til intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 14 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. 

Er du vår neste deltager? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om menn i helse! 


Lenker med mer informasjon

Menn i helse hjemmesiden: Menn i helse - er du mann nok? 
3 minutters teaser på youtube.
Påmelding og opptak kull 2023:  Påmelding og opptak - Menn i helse