Ordfører John Karlsen er fornøyd over vedtaket som gir kommunen mulighteter til bredbåndsutbygging utenfor Storslett og Sørkjosen, som er ferdig utbygd. Dette vil si at mange private husholdinger og bedrifter vil få fiber i løpet av året, noe som vil gi en helt annen hverdag når det gjelder hastighet på datanettet.

Utbyggingen vil skje i hht prioriteringsliste; Oksfjord, Straumfjord, Bakkeby-Rotsund og ellers så langt pengene rekker.

Har du spørsmål kan du ringe ordfører på tlf 77770720.