I perioden fredag 05.08.22 kl 14.00 til søndag 07.08.22 kl 16.00 blir landingsplassen for ambulansehelikopter flyttet til parkeringsplassen ved Moan skole. Dette fordi vi regner med at det vil bli stor trafikk til Gorosofestivalens område som igjen kan skape uheldige situasjoner. 

I den forbindelse vil Rosaveien bli stengt bortenfor krysset til Kroken og Lundeveien. Det blir ikke satt opp fysisk stenging, kun skilting. Dette fordi det kun er kjøretøy fra nødetatene som skal kunne passere. 

Gang- og sykkelveiene rundt Moan skole vil ikke bli stengt, men vi oppfordrer til at folk unngår å ferdes i området rundt Moan skole til fots og sykkel mm i denne perioden, og at denne oppfordringen videreformidles til barn og unge og andre bekjente.