I forbindelse med forarbeider for asfaltering og asfaltering av Rosaveien og forlengelse av Kroken, blir disse veiene stengt en periode fra uke 30 til uke 32.  Asfaltering skjer i uke 32.
Stenging og omkjøring iverksettes ved oppsett av skilt og sperrebommer.
Muonioveien vil også stenges en kort periode når del av denne veien asfalteres ved kryss Rosaveien.  Denne stengingen blir kun varslet ved oppsatte sperringer, og omkjøring må da skje via Hansabakken.

Omkjøring og veistrekningene som stenges i uke 30-32 er merket på kartutsnittet:

Blått: veier stenges
Rødt: Omkjøring